Shareal.ro este site-ul oficial al SHAREAL MANAGEMENT srl (denumita in continuare SHAREAL), unde sunt publicate informatii de interes pentru utilizatori, pentru asigurarea unei bune inţelegeri a activităţilor acestei agenții de consultantă. Accesul şi utilizarea site-ului shareal.ro (denumit in continuare site”) se face in termenii şi conditiile de mai jos. Termenii si condițiile pot fi modificate în orice moment de către SHAREAL MANAGEMENT srl direct sau prin persoane impuericite, in calitate de administrator al site-ului, farà notificarea prealabilă a persoanelor care il utilizează, denumite în continuare Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi conditiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, utilizatoril acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. In cazul in care nu sunt de acord cu termenii şi condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu .
 
DESCRIEREA SERVICIILOR Prin intermediul informatiilor publicate, site-ut shareal ro pune la dispozitia utilizatorilor informatii de interes pentru acestia, referitoare la specialitățile in care SHAREAL poate oferi opinil profesionale sau servicii.
 
NEANGAJAREA RASPUNDERII SHAREAL intretine acest site pentru a asigura accesul la informatille oferite in cele i bune conditii si eforturi pentru ca aceste informatiile de interes pentru utilizator sa la corecte șl oferite la timp si accesibile intr-un mediu nepericulos pentru utilizator (färà programe cum ar fi virusi, malware, troieni, reclame etc) La semnalaren eventualelor erori sau pericole. SHAREAL va incerce in cel mai scurt timp remedierea acestora.
Informatia oferită * este exclusiv de natură generală, • nu este in mod obligatoriu completă sau actualizată. • conţine legături web spre alte site-uri asupra continutului carora SHAREAL nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate şi işi declină în mod special orice răspundere in situatia in care utilizatorul suferă un prejudiciu urmare a deciziei de a le accesa O informatie publicată pe site nu reproduce în mod obligatoriu opinia profesională formulată de SHAREAL Numai documentele şi actele emise sub semnătură olografă sau digitală sunt considerate autentice SHAREAL nu isi asumă nicio răspundere in cazul în care anumite informatii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute sterse sau nu pot fi stocate pe serverele care asigura servicil de hosting pentru SHAREAL Pentru ca site-ul să fie disponibit permanent si datele să fie stocate si prelucrate în sigurantă, am selectat compania Runbox Solutions AS ca furnizor de servicil pentru e-mall si hosting ,Niciun sistern tehnic sau produs software nu oferá garanti absolute. Prin urmare, nu garantam disponibilitatea permanenta sau faptul că site-ul shareal.ro va putea li accesat intotdeauna cua anumită viteză sau cu o anumità functionalitate Notiunea de neangajare a răspunderii nu se rasfrânge si asupra obligației SHAREAL, de a respects legislatia in vigoare si nu poate exclude obligatiile impuse de lege
 
OBLIGATIILE UTILIZATORILOR Utilizatorii vor accepta urmatoarele condiții – să nu publice, transmită sau distribuie informatii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimâtoare sau ilegale, • să nu utilizeze acest site intr-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri • să nu folosească nicio aplicatie software si niciun dispozitiv care să bruleze site-ul şi nici să încarce sau să pună la dispoziție fişiere conţinând date eronate sau viruşi, prin niciun fel de metodă să obtină sau să incerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă Este interzisă utilizarea informatiilor afişate site-ul in orice alt scop decât cel declarat de SHAREAL Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcării neautorizate de informatii si servicii din continutul site-ului. Ne rezervam dreptul de a suspenda sau anula accesul si utilizarea acestui site dacă sunt încălcati Termeni si conditiile
 
REGULI GENERALE SHAREAL în calitate de administrator al site-ulul shareal to declară următoarele va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului • va depune toate eforturile pentru functionarea in bone conditi a site-ului, sens in care utilizează numai produse licentiate va depune toate eforturile rezonabile puntru a coresponda cu utilizatorul numal prin corespondenta care nu contine nimic altceva decat ce este afisat sau atasat, prelucrata numal cu software licentiat pe matura aparitlel unor situatii noi de orice naturii oe mpun acest lucru, poate modifica tãră nicio altă procedură prealabila.conditile gi tormenil de utilizare.
 
SCHIMBARI ALE SITE-ULUI SHAREAL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale continutului site-ului. De asemenea, SHAREAL Işi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau continut
 
CONDITII DE FOLOSIRE A INFORMATIILOR DE PE SITE Puteţi prelua, citi sau imprima orice informatie de pe acest site, cu condiția să reproduceți fiecare dintre adnotarile despre drepturile de autor sau alte adnotari despre drepturile de proprietate conținute in orice informatie pe care o preluați de pe site. Totuşi nu aveți dreptul de a distribui, modifica transmite, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului in interes propriu care vizează scopuri comerciale, fara permisiunea scrisa a SHAREAL
 
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfasurate in cadrul sau in legatura cu site-ulul sharealfo sunt in acord cu prevederile Regulamentulul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulate a acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) Mai multe informati privind protectia datelor cu caracter personal sunt disponible tv sectiunea Politica de contidentialitate
 
LEGISLATIE APLICABILA
Drepturile şi obiligațille părților impuse prin termenii și condițiile afisate, precum și toate efectele juridice ce decurg din acestea, vor fi interpretate şi guvernate de legea romana In vigoare.
 
Informatiile conținute mai sus pot fi modificate fara nicio notificare prealabilă.
 
SHAREAL MANAGEMENT srl Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 15, bloc 9, scara 3, ap 78, sector 4, București, C.P. 040234 
Actualizare la data de de 29.04.2022